I.T.L.A. – Israel Tour Leaders Association

הארגון הישראלי למדריכי טיולים בחו"ל

הארגון הישראלי למדריכי טיולים בחו"ל' הוא עמותה רשומה (ע"ר 580592657).

הארגון הוקם על ידי המדריכים ומנוהל על-ידם. הארגון הוקם ב 16 באוגוסט 2014, וקיים כנס יסוד להקמתו ב 11 בדצמבר 2014. מאז הקמתו, פועל הארגון לשיפור מקצועיותו ומעמדו של המדריך, ומכאן, לשיפור חוויית הנוסע.

מדריכי הטיולים בחו"ל מלווים מאות אלפי נוסעים בשנה ליעדים בכל רחבי העולם. במסגרת תפקידם פועלים המדריכים למימוש תכנית הטיול, דואגים לרווחת הנוסע על פי תכנית, מעניקים הסבר מקצועי על אתרי הטיול ואף ערניים לביטחון הנוסעים.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background