הארגון הישראלי למדריכי טיולים בחו"ל (ע"ר) -הוקם ב-16 באוגוסט 2014, וקיים כנס יסוד ב-11 בדצמבר 2014.

מטרת הארגון היא פעולה משותפת ומתוכננת לשיפור תנאיהם, מקצועיותם ומעמדם של המדריכים החברים בו, מול כל הגורמים הרלוונטיים בשוק התיירות היוצאת.
 מדריכי הטיולים בחו"ל – מלווים מאות אלפי נוסעים בשנה ליעדים בכל רחבי העולם. במסגרת תפקידם פועלים המדריכים למימוש תכנית הטיול, דואגים לרווחת הנוסע על פי תכנית הטיול, מעניקים הסבר מקצועי על אתרי הטיול ומטפלים בנושאים שונים שמטרתם להבטיח את הצלחתו, החל מלוגיסטיקה וכלה במצבי חירום. במהלך התקופה שחלפה מאז ייסודו, הקים הארגון מערך מגוון של כלים המסייעים למדריכים לשפר את רמתם המקצועית. בין השאר, מקיים הארגון השתלמויות עומק העוסקות במדינות היעד שאליהן יוצאות קבוצות המטיילים; סמינרים מקצועיים בתחומים תרבותיים שונים (דתות, אמנות, אדריכלות, קולינריה); הקים דסקים המעוגנים ברשתות החברתיות ופועלים אונליין לצורך סיוע למדריכים בזמן אמת; וכיום מצוי בעיצומה של הקמת מערך סיורי השתלמות מסובסדים למדריכים במדינות יעד חדשות שבהן הם מתכננים להדריך בעתיד.

הארגון מנהל בימים אלה מגעים לשם קידום מטרות נוספות אותן הציב לעצמו, ובהן שיפור תנאי  העבודה והרווחה של המדריכים; השגת ודאות ביטוחית עבור המדריכים ביציאתם ליעדי הדרכה; הגברת התיאום עם ארגונים נוספים העוסקים בתחום התיירות היוצאת; השגת הטבות רכישה במגוון רחב של חנויות עבור חברי הארגון; ועוד.

הארגון מקיים אחת לשנתיים בחירות פנימיות, בהן בוחרים חבריו את הוועד המנהל  (שבעה חברים) ואת ועדת הביקורת  (שלושה חברים).

 בארגון פועלות ועדות בתחומים שונים (כספים, אתיקה, השתלמויות, השמה בעבודה ), בראשן עומדים חברי הוועד המנהל וחברים בהן חברי ארגון נוספים.

נכון להיום, חברי הוועד המנהל הם כדלהלן:

  • מר ארלה סמואל,  יו"ר                                                   
  • גב' שרה פסטרנק , סגנית יו"ר                   
  • גב' חמי הרועה
  • מר ראפע אבו טריף
  • מר שמואל דורנבוש
  • מר יוסי הרשקוביץ
  • מר שמואל מורציאנו

ניתן ליצור קשר במייל:  מזכירת הארגון – טלי גדות

[email protected]