הארגון הישראלי למדריכי טיולים בחו"ל (ע"ר)

מבנה הארגון, מטרותיו, ועדות העבודה וכו'

מי בהנהלת הארגון? הנהלת הארגון נבחרה בבחירות דמוקרטיות חשאיות ב  פברואר 2017 לכהונה בת שנתיים.

 חברי הועד המנהל 

אורי קציר (יו"ר) , כרמי ינקוביץ, אמיל טל, יוסי הרשקוביץ (כל חברי הועד המנהל  עובדים בהתנדבות מלאה)
לאחרונה מונתה אורלי גילת  ע"י הועד המנהל – לתפקיד מנכ"ל הארגון בהתנדבות .

איך עובד הארגון? הנהלת הארגון מחליטה ברוב קולות על ביצוע פעולות או מהלכים לטובת קידום מטרות הארגון, חברי ההנהלה הנוגעים בדבר מקבלים על עצמם את הביצוע ומדווחים להנהלה. החל מסוף העונה האחרונה, משתתף בישיבות גם יו"ר ועדת הביקורת מר אלי שנהב. לארגון יש יועץ משפטי אשר מתווה את הדרך המשפטית ומייעץ להנהלה בהתנהלות מול החברות והתאחדות סוכני הנסיעות. לארגון יש רואת חשבון אשר מנהלת ומבקרת את נושא ההוצאות וההכנסות על פי דין. מפיקה בכל שנה דו"ח רשמי אשר מועבר לוועדת הביקורת ולרשם העמותות. חברי הארגון מוזמנים תמיד להעלות הצעות לפעולות בכל תחום שהוא! כל הצעה תתקבל ברצינות הראוייה. ועדות הארגון כדי לנצל את ההון האנושי והכישורים של חברי הארגון הוקמו כמה ועדות שתפקידן לעזור להנהלה להשיג את היעדים ועזרה נוספת על פי הנדרש, מעורבות והשפעה של חברי הארגון בנעשה ובמתוכנן להיעשות, חשובה ביותר להתנהלות נכונה ותקינה של הארגון שזוהי רק שנתו הראשונה. כל חבר הנהלה שעומד בראש ועדה, יפרסם בקרוב את שמות חברי הוועדה וכמו כן יבקש במידת הצורך בקשה להצטרפות חברים נוספים.

  • ועדת השתלמויות – ועדה זו נועדה להציע נושאי השתלמויות , סילבוס ולעזור בביצוע ובפיקוח.
  • ועדת הצעות עבודה- יו"ר נעמי יהל ניר. חברים: אלי הראל . ועדה זו מקבלת מרכזי הדרכה של החברות השונות הצעות עבודה, מפרסמת כפוסט בקבוצת הפייסבוק שלנו ובקובץ מיוחד, מעבירה לרכזי ההדרכה את שמות הפונים ומספרי הטלפון שלהם (אחרי שמוודאים שהפונה אכן הדריך ביעד המבוקש) רכזי ההדרכה הם ורק הם בוחרים למי לפנות ולהציע את העבודה.
  • ועדת ראשי דסקים, קבוצות וואטסאפ ,- יו"ר זהר אשכר. ועדה זו וחבריה מנהלים את קבוצות הוואטסאפ והדסקים על פי יעדים ומדינות, קובעים את נושאי ומועדי הבריפינגים (תדרוכי עומק) המיועדים ספציפית למדריכי היעדים/מדינות.
  • ועדת אתיקה פנימית- יו"ר כרמי  ינקוביץ  -ועדה זו כתבה מסמך "קוד אתי" לחברי הארגון וחבריה נפגשים על פי צורך מעת לעת.
  • וועדת הביקורת – יו"ר אלי שנהב,  ויוסי  בן כנען.  הוועדה נבחרה על ידי חברי הארגון במהלך הכנס בפברואר 2017 לכהונה בת שנתיים, תפקיד הוועדה על פי התקנון והחוק, לפקח על הפעולות הכספיות של הנהלת הארגון ודיווח לאסיפה הכללית והנהלת הארגון וכן לוודא שההנהלה פועלת בהתאם לסמכויותיה ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית.
  • ועדת הבחירות-שתפקידה לפקח על ניהול תקין של הבחירות ופרסום התוצאות נבחרת זמן מה לפי מועד בחירות.
  • הבחירות הקרובות יתקיימו בפברואר 2019

ITLA – ארגון מדריכי טיולים בחו"ל   [email protected]