על מנת להצטרף לארגון יש למלא את הטופס.
לאחר מילוי ושמירת הפרטים ייפתח שדה עם אפשרויות התשלום