ביום 4 בינואר 2016, נערכה בחיפה ההשתלמות הראשונה בנושא: המרצה היה אריה קורן.

הנושאים עליהם דובר שם:

מתי יתפרץ הר הווזוב?
מתי תתרחש רעידת אדמה בגיאורגיה?
מדוע ונציה שוקעת?
מדוע נבנתה פריס היכן שנבנתה?
למה משמשות טחנות הרוח בהולנד?
כיצד הפכה שוויץ למדינה המצליחה באירופה?

על כל אלה ועל  מרכיבים גיאוגרפיים בהדרכת טיולים  עם דוגמאות והסברים לתופעות שאנו נתקלים בהן בכל מסלול ומסלול, הסביר אריה קורן.

 

1

2
 

0 הערות