1

פניה לחברי הארגון

אציג את עצמי, שמי ארלה אהרון סמואל בן 56 פנסיונר -בפנסיה מוקדמת, עבדתי

בבנק הפועלים במחלקת ההדרכה , בתפקידי הדרכה ופיקוח על סניפים ועובדים. עוסק

. בהדרכת טיולים מאז 5996

עם הקמת הפורום שימשתי בו כמנהל ,כמו כן הייתי בין מקימי הארגון, וכיהנתי בוועדת

ביקורת בשנה הראשונה להקמתו ,

הארגון חשוב לליבי ואכפת לי ממנו, יש להמשיך בפעילות מבורכת זו.

הצהרה

אני מצהיר ,במידה ואבחר ,שבשנה הראשונה, להיבחרותי כיו"ר הארגון, במהלך הטיפול ב  3

המטרות הראשוניות שאציג פה בהמשך אג'נדה

לא אעסוק כלל בהדרכת קבוצות בחו"ל ובכלל.

אסרב לכל הצעה שתופנה אלי, אני בדעה שרק הקדשה והשקעה של כל הכוחות ומלוא המרץ

לטובת הארגון וחבריו, מחייבים זאת.

הנושאים שנפעל בהם )אג'נדה(

בדיקת היתכנות של העלאת שכ"ע עפ"י חוקי המדינה למדריך, וזאת בעזרת

ייעוץ מעורכי דין, המתמחים בתחום דיני העבודה. כמו כן נפעל ונדרוש בכל הדרכים

החוקיות ליישם את האמור עפ"י חוקי המדינה.

לחבור לאחת ההסתדרותיות הקיימות בישראל, כך יהיה קל יותר ליישם את הדרישות

החוקיות והלגיטימיות שלנו.

הידברות עם חברות התיירות בהכרת נושא "עובד מעביד".

קיום נושא "מדריך מקומי" בהתאם לחוקי המדינה בה מתקיימים טיולים.

שינוי הכיתוב בתג המדריך מתג מלווה לתג מדריך .

להמשיך לפתח ולקדם את הנושאים המקצועיים של מדריכי הארגון ע"י השתלמויות

שיותאמו לעבודתנו , כמו לימוד מסלולים חדשים )סטאז'( ,קבוצות הווטסאפ ועוד.

2

לדאוג לעו"ד מלווה שיעזור בייעוץ והכוונה במקרים בהם מדריך יזדקק לשרות זה.

לקיים את מטרות הארגון, כפי שמופעים בתקנון הארגון.

לבדוק ולהקים וועדת אתיקה עם "שיניים" שתהיה מורכבת מנציגי החברות, נציגי

משרד התיירות ונציגי המדריכים.

חיזוק הקשר ,העבודה המשותפת וההירתמות עם ה"פורום" שמתוכו קם הארגון וגם עם

הגורמים האחרים שאיתם נוצרו קשרים ע"י ההנהלות הקודמות.

חיזוק תדמית המדריכים הלא יהודים )בעזרת רפא אבו טריף(

לקיום משימות אילו ומשימות דחופות שיצוצו )ותידרש תגובת הנהלת הארגון לפעולה

מידית( ,גיבשתי צוות של חברים , מתנדבים, המוכנים להירתם ולהטות כתף להשגת המרב

בהמשך אציין את קבוצת החברים המתנדבים שהגישו מועמדות להנהלת הארגון

אני מתחייב שהצוות כולו יעבוד בשקיפות מלאה, כבוד הדדי ,שפה נקייה ותרבותית, ברור

לנו שנהיה תחת זכוכית המגדלת שלכם ושל וועדת הביקורת , נשמח להערות בונות ולשפר

את דרכי הפעולה בעזרת ההערות.

לצורך ביצוע הפעולות הללו, שיזניקו את הארגון, אנו זקוקים לקולות שלכם, למען השגת

המטרות ,לטובת חברי הארגון המוזכרות דלעיל:

5. לבחור בחברי לצוות ובי כיו"ר .

2. הגדלת מספר החברים בארגון, כך קל יותר לנהל שיחות עם המשרדים השונים

והחברות המעסיקות.

3. למנוע את התגובה ואצטט את סטאלין לשגריר הצרפתי

האפיפיור?” “כמה דיוויזיות יש

לאפיפיור ”?

אנו זקוקים לחברים נוספים על מנת להגדיל את כוחנו בכל המפגשים שננהל .

אם נרצה נצליח

בשמי ובשם הצוות המתנדב

חמי הרועה

יוסי הרשקוביץ

רפא אבו טריף

שרה פסטרנק

שמואל מורציאנו

3

שמוליק דורנבוש

ארלה סמואל

אנא אל תהססו ,אשמח להשיב לכל פונה ולכל צורך אחר, ארלה

052-3236332

 

0 הערות