מצע מועמדות לועדת בקורת של הארגון – 2019

אני דוד באטוט בן 56 , גר בבאר יעקב.

אני חבר בשלוש עמותות הקשורות לנפגעי נפש ופעיל בהן לרווחת החוסים.

אני מדריך טיולים בחו"ל למעלה משמונה שנים, וגם מורה דרך בארץ למעלה

משלושים שנה . אני חבר בארגון מיום הקמתו.

אני מאמין בארגון כגילדה מקצועית למדריכי טיולים לחו"ל ויודע שאני יכול

לתרום בועדת הביקורת לכן מגיש את מועמדותי .

אני מתחייב לפעול ביושר וביושרה שמניעים אותי בשאר העמותות בהן אני

פעיל.

פעילותי בכח המקום בו אני מתנדב ומתחייב.

דוד באטוט

050-6253775

[email protected]

 

0 הערות