הצגת מועמדות לוועדת הביקורת

שליד הועד המנהל של ארגון המדריכים

שלום

שמי א. דבוש רחל "רחלה"

אקדמאית , קרימונולוגית-. עבדתי ועובדת במשרד החינוך מתנדבת בעמותת

"ידידי דמנציה", ומתנדבת ברשת קהילה ופנאי )חוגים והרצאות(, כמו כן מקימה

את המיזם "רוקדים מסביב לעולם" והשנה את חוג לריקודים סלוניים.

מדריכה כ 15- שנים , לפני כשנתיים הצטרפתי לארגון המדריכים.

השתתפתי בוועדת ההשתלמות בראשותה של חמי. וועדה זו יזמה ומימשה

השתלמויות רבות ומגוונות שזכו להצלחה רבה, וכן את השתלמות הבלטיות,

והיציאה לסטאז' לבלטיות . וועדה זו לא שקטה , תוך כדי יצרה סקרים ומערך

השתלמויות, שלצערי לא יצאו לפועל כפי שהתכוונו.

החזון שלי הוא להגדיל את השפעתו של ארגון המדריכים שישמש כאיגוד

מקצועי בכל תחום עבור המדריכים ומקצוע ההדרכה.

אשמח מאוד להיבחר לוועדת הביקורת מתוך תפיסה של "ביקורת בונה" ,

לשקף את פעילות ועד המנהל וכל הוועדות על פי תקנון הארגון.

בברכה,

רחלה

 

0 הערות