כנס ניהול אירועים בטיול  טיול הינו אירוע חוויתי ומשמעותי לאוכלוסיית המטייל הישראלי. הוועד המנהל של הארגון הישראלי למדריכי טיולים בחו"ל רואה בזה חשיבות רבה, ולצורך חיזוק מעמד המדריך הוחלט על קיום כנס ניהול אירועים בטיול. לשם כך מצאנו לנכון להזמין גם נציג חברת ביטוח אשר יתן סקירה ממנה נלמד על ניהול אירועים שונים תוך כדי טיולנו
לקריאה נרחבת